Zapachy – jak je zwalczać

Jakie są możliwości, aby ograniczać nieprzyjemne zapachy? Odkryj to z nami!

Naszym celem jest teraz odpowiedzieć na kilka ważnych pytań: w jaki sposób można interweniować, aby rozbić cząsteczki zapachu? Jakie mamy technologie?
Przeanalizujmy główne rozwiązania wraz z propozycjami ich zastosowań. Pierwszą technologią do analizy jest dezodoryzacja.

Deodoryzacja

Pamiętasz zjawisko absorpcji? Rozmawialiśmy w artykule na temat zmniejszenia emisji LZO, poddanych obróbce w skruberze mokrym. Spójrzmy szybko na tę zasadę: jeśli zostaną zetknięte, faza gazowa (zawierająca określone zanieczyszczenie) i faza ciekła, zanieczyszczenie zawarte w tak powstałej mieszaninie ma tendencję do migracji do fazy ciekłej.

Neutralizacja brzydkiego zapachu

Ilość zanieczyszczeń wchłanianych z fazy ciekłej i szybkość wchłaniania są odpowiednio regulowane przez aspekty termodynamiczne i kinetyczne, które z kolei zależą od właściwości chemiczno-fizycznych substancji i warunków eksperymentalnych podczas pracy. No cóż, również dezodoryzacja opiera się na zjawisku absorpcji. Cząsteczki obecne w fazie gazowej migrują do fazy ciekłej i reagują z odpowiednimi dezodoryzującymi związkami chemicznymi, które modyfikują strukturę chemiczną cząsteczek zapachowych i neutralizują efekty zapachowe.

Aby tak się stało skutecznie, należy utworzyć dużą powierzchnię kontaktu między gazem i cieczą za pomocą drobnej dyspersji kropelek, które wchodzą w kontakt z całą fazą gazową.
Istnieje inna metoda, która pozwala neutralizować zapachy przez przemiany chemiczne: biofiltrację.

Biofiltracja

Dla nas, ludzi, cząsteczki zapachowe często są denerwujące. Nie można tego powiedzieć o niektórych mikroorganizmach, które są chciwe i sprytnie wpasowują się w ich metabolizm. Biofiltracja opiera się na tej zasadzie: wykorzystanie specyficznych szczepów mikroorganizmów do metabolizowania lotnych związków i zapachów.
Ok, zasada jest prosta. Jak możemy to rozwijać w praktyce? W praktyce powoduje to konieczność obecności substratu, na którym mogą się rozwijać mikroorganizmy. W tym celu stosuje się materiał ligno-celulozowy, idealny do rozwoju samych mikroorganizmów, jaki zachodzi w pewnych warunkach roboczych. Wśród tych należą:

Biofiltracja: wymagania dla mediów filtrujących
  • Prawidłowe nawodnienie: wilgoć w substracie nie powinna być ani niedostateczna (ponieważ suszenie łoża zmniejszy aktywność), ani zbyt duża (może to spowodować powstanie strefy beztlenowej)
  • Stężenie zanieczyszczeń: ponieważ cząsteczki zapachowe służą jako surowce w procesie metabolicznym, ich koncentracja nie powinna być ani zbyt niska (w przeciwnym razie nie byłoby wystarczającego pożywienia), ani zbyt wysoka (w przeciwnym razie pewien procent nie zostałby przechwycony przez mikrorganizmy)
  • Określony zakres temperatury: żywotność mikroorganizmów jest większa, jeśli temperatura wynosi od 20 do 40°C.
  • Zakres pH: powinien zawierać się pomiędzy 6,5 do 7,5 dla lepszej reprodukcji mikroorganizmów

Na podstawie tych parametrów firma Tecnosida® opracowała BIOCLEAN, modułowy biofiltr odpowiedni do różnych sytuacji.
Redukcja zapachu może być również wykonana przy użyciu innych technologii, które zmniejszają LZO. Są to:

Przeczytaj artykuł w którym rozmawialiśmy o tym sprzęcie i zasadach fizykochemicznych, które leżą u jego podstaw!
Do zobaczenia wkrótce z nowymi informacjami!