Strona główna > Wybór produktu
Wybór produktu2020-03-30T14:41:11+01:00

Wybór produktu

Kliknij ikonę zanieczyszczenia, aby zidentyfikować interesujący produkt

Pył – ATEX
LZO Rozpuszczalniki
Mgła olejowa
Odory i gazy
Spaliny
Komponenty
Pełny katalog produktów

DUSTdown® BIOMASS

Filtry odpylające z odwróconym strumieniem dla emisji pochodzących ze spalania biomasy oraz na wysoką temperaturę

DUSTdown® ATEX

Mechaniczny filtr samoczyszczący dla środowiska zagrożonego wybuchem

TURBOVORTEX®

Technologia multi-cyklonowa o wysokiej skuteczności usuwania pyłów

CYKLON

Separator pyłu dla cząstek stałych lub płynnych

PWS®

Filtr w technologii mokrej, filtr wielu zanieczyszczeń

WETCLEAN

Skrubery mokre dla zastosowań przemysłowych

BIOCLEAN

Biofiltr do biologicznej degradacji substancji organicznych i nieorganicznych w powietrzu

DUSTdown® BIOMASS

Filtry odpylające z odwróconym strumieniem dla emisji pochodzących ze spalania biomasy oraz na wysoką temperaturę

DUSTdown® ATEX

Mechaniczny filtr samoczyszczący dla środowiska zagrożonego wybuchem

TURBOVORTEX®

Technologia multi-cyklonowa o wysokiej skuteczności usuwania pyłów

CYKLON

Separator pyłu dla cząstek stałych lub płynnych

PWS®

Filtr w technologii mokrej, filtr wielu zanieczyszczeń

WETCLEAN

Skrubery mokre dla zastosowań przemysłowych

BIOCLEAN

Biofiltr do biologicznej degradacji substancji organicznych i nieorganicznych w powietrzu

DUSTdown® BIOMASS

Filtry odpylające z odwróconym strumieniem dla emisji pochodzących ze spalania biomasy oraz na wysoką temperaturę

TURBOVORTEX®

Technologia multi-cyklonowa o wysokiej skuteczności usuwania pyłów

PWS®

Filtr w technologii mokrej, filtr wielu zanieczyszczeń

WETCLEAN

Skrubery mokre dla zastosowań przemysłowych