PRZETWARZANIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

SYSTEMY DO WYCHWYTYWANIA, FILTROWANIA I ELIMINACJI ZANIECZYSZCZEŃ EMITOWANYCH PRZEZ PROCESY PRZEMYSŁOWE

Od 1979 roku projektujemy i budujemy dostosowane do potrzeb klienta systemy technologiczne do oczyszczania pyłów,
LZO, dymów, mgieł olejowych i zapachów emitowanych w procesach przemysłowych.
Oddaj swoją emisję w ręce prawdziwych profesjonalistów!

PRZETWARZANE ZANIECZYSZCZENIA

Wybierz zanieczyszczenie i odkryj technologie jego oczyszczania

NASZE USŁUGI

Od przeglądu po konserwację, zapewniamy Twojej firmie kompletny serwis

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przeprowadzany przez wykwalifikowany personel, w celu weryfikacji stanu i potrzeb Klienta

PROJEKTOWANIE

Rozwój systemu na podstawie danych pomiarowych i dostarczonych przez Klienta

BUDOWA

Wykonanie i montaż w warsztacie systemu i jego komponentów

INSTALACJA

Wykonywana przez wykwalifikowany personel wewnętrzny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa

WPROWADZENIE DO EKSPLOATACJI

Uruchomienie systemu, przeprowadzone przez naszych doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych techników

KONSERWACJA

Usługa świadczona w celu sprawdzenia funkcjonalności systemu i zapewnienia jego sprawności

PRODUKOWANE SYSTEMY

Wybór najlepszych systemów wykonanych przez nas na przestrzeni lat

Instalacja do pochłaniania i filtracji pyłu

Instalacja do pochłaniania i filtracji pyłu

Zastosowanie w przemyśle metalurgicznym

Płuczka mokra do redukcji lotnych związków organicznych w sektorze chemicznym

Płuczka mokra do usuwania odorów, lotnych związków organicznych i par nieorganicznych

Cztery konkretne realizacje mokrych płuczek do oczyszczania i usuwania substancji generujących odory i/lub lotnych związków organicznych

Filtracja spalin i pyłów ze spalania biomasy

Kontrola oparów i pyłu w spalaniu biomasy

niestandardowy projekt dla cyklonów i filtrów workowych dla wysokiej temperatury

Instalacja do usuwania oparów styrenu

Odsysania i usuwania oparów styrenu

Usuwanie emisji zanieczyszczeń w sektorze opakowań i druku

Tecnosida - Instalacje technologiczne do kontroli zanieczyszczenia powietrza

Wielostopniowy system filtr workowy oraz filtr LZO

Zastosowanie w sektorze chemicznym

System inertyzacji

System pobierania i filtracji pyłu

Zastosowanie w liniach produkcyjnych plastiku i gumy

Instalacja ATEX do obróbki LZO w sektorze produkcji farb

Ograniczanie emisji LZO i proszków przy produkcji farb

Odpylanie i ograniczanie lotnych związków organicznych w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Kolektor mgły olejowej

Instalacje filtracyjne do mgły olejowej i pary oleju

Odsysanie i obniżanie występowania mgły olejowej

Dostosowany przenośny filtr powietrza ATEX

Mobilny system filtracji ATEX

Technologia węgla aktywnego dla eliminowania lotnych związków organicznych (LZO)

TECNOSIDA W SKRÓCIE

Doświadczenie i profesjonalizm zdobyte przez dziesiątki lat działalności

0

DOKONANE TRANSAKCJE

0

AKTYWNI KLIENCI

0

LATA DOŚWIADCZENIA

SEKTORY ZASTOSOWANIA

Poznaj procesy produkcyjne, w których stosujemy nasze systemy