Nasze usługi

Od projektu do obsługi posprzedażowej

Doradztwo

Tecnosida® projektuje swoje instalacje, koncentrując się na potrzebach klientów. Z tego powodu realizacja systemu poprzedzona jest dokładną kontrolą techniczną dla firmy klienta. Dzięki takiemu działaniu możemy przedstawić najlepsze rozwiązanie techniczne oraz zaproponować interesujące niedrogie oferty, które spełnią bardzo różne potrzeby produkcyjne.

Projekt, wykonanie i instalacja

Na etapie projektowania zwracamy szczególną uwagę na opracowanie wydajnych systemów, zdolnych do utrzymania tej charakterystyki w miarę upływu czasu. Produkty Tecnosida® są projektowane z niezwykłą dbałością o szczegóły i realizowane w odpowiedzi na doraźne potrzeby klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować niezawodne instalacje zdolne do ochrony środowiska.
Po etapie projektowania Tecnosida® produkuje pojedyncze komponenty instalacji. Konstrukcje są wykonywane w warsztacie spawalniczym oraz malowane zgodnie ze specyfikacją. Nawet na tym etapie najważniejsze jest dla nas wytwarzanie produktu wysokiej jakości zgodnie z potrzebami klienta.
Po etapie projektowania i produkcji Tecnosida® dba o dostarczenie i instalację całego systemu. Instalacja jest przeprowadzana na miejscu przez wyspecjalizowany personel w taki sposób, aby nie powodować zakłócania procesu produkcyjnego.

Projektowanie instalacji do oczyszczania zanieczyszczeń powietrza

W następstwie działań przeprowadzonych w powyższych etapach klient otrzymuje dobrze działającą instalację „pod klucz” odpowiadającą jego potrzebom biznesowym.

Obsługa posprzedażowa i usługi konserwacji instalacji

Tecnosida® oferuje również usługę serwisu i konserwacji systemów w trybie planowanym oraz ponadplanowym. Jest to bardzo ważne, aby uniknąć szeregu negatywnych konsekwencji dla produkcji i innych procesów.
Po pierwsze, dzięki konserwacji możemy monitorować warunki pracy instalacji, usuwać nieefektywność i zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa.
Po drugie, profesjonalna obsługa serwisowa zapewnia ciągłe monitorowanie zużycia energii i emisji. Te dwa parametry muszą być zgodne z limitami ustanowionymi przez prawo, więc prawidłowa konserwacja instalacji jest ważna, aby uniknąć ewentualnych sankcji. Oprócz aspektów prawnych usługa konserwacji jest niezbędna, aby wyeliminować straty energii i zmniejszyć koszty operacyjne.
Z tych powodów Tecnosida® oferuje swoim klientom profesjonalną obsługę serwisową! Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: zaplanujemy z Tobą te jakże ważne działania!

Od projektu do obsługi posprzedażowej

Analizy środowiskowe

Analizy środowiskowe są wymagane przez prawo, w celu sprawdzenia, czy dzięki zastosowanym rozwiązaniom klient jest zgodny z zaleceniami odpowiednich organów, a przede wszystkim są one łatwym sposobem sprawdzenia statusu wydajności powiązanej instalacji.
Weryfikacji instalacji oczyszczania spalin musi również towarzyszyć przegląd zużycia energii w celu utrzymania wysokiego standardu skuteczności i sprawności oczyszczalni przy minimalnym zużyciu energii.
Tecnosida® oprócz oferowania systemów zgodnych z obowiązującymi przepisami, pobiera próbki gazów wylotowych, przeprowadza analizy i składa kompletny raport odpowiednim władzom. Rozwiązania te są w stanie uniknąć ewentualnych sankcji i są w stanie zidentyfikować wszelkie problemy, które można rozwiązać za pomocą naszych usług serwisowych i kontroli zużycia energii.

Analizy środowiskowe