Witamy na stronie internetowej TECNOSIDA SRL. Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez włoską firmę TECNOSIDA SRL z siedzibą pod numerem 20841 – Via C. Colombo, 64, Carate Brianza (MI) – Włochy.

Odwiedzający tę witrynę są zobowiązani do przestrzegania poniższych warunków, dlatego przed kontynuowaniem prosimy uważnie przeczytać te informacje.

Wyłączenie odpowiedzialności

Ta strona internetowa może zawierać odnośniki do zewnętrznych stron internetowych. Te odnośniki są dostępne w celu ułatwienia ci znalezienia szybko i łatwo odpowiednich stron internetowych, usług i / lub produktów, które mogą Cię zainteresować. Twoim obowiązkiem jest zdecydować, czy jakiekolwiek usługi i / lub produkty dostępne za pośrednictwem którejkolwiek z tych witryn są odpowiednie do twoich celów.

Gdy otwierasz takie odnośniki, zewnętrzna strona internetowa może wyglądać jak pełny ekran (w takim przypadku będziesz musiał użyć przycisku wstecz w przeglądarce, aby powrócić do tej witryny) lub w niektórych przypadkach może pojawić się w ramach tej strony (w takim przypadku będziesz mógł powrócić do tej witryny za pomocą przycisków nawigacyjnych w ramce). W przypadku, gdy zewnętrzna strona internetowa pojawia się w ramach tej strony internetowej, jest to jedynie ułatwienie nawigacji z powrotem do tej strony internetowej i nie wskazuje żadnej odpowiedzialności z naszej strony w odnieieniu do zewnętrznej strony internetowej.

TECNOSIDA SRL nie ponosi odpowiedzialności za właścicieli lub operatorów tych stron internetowych ani za wszelkie oferowane przez nich towary lub usługi, ani za treść ich witryn internetowych i nie udziela ani nie zawiera żadnych warunków, gwarancji ani innych warunków lub oświadczeń dotyczących jakichkolwiek stron internetowych ani też nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do któregokolwiek z nich (w tym wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek roszczeń, że zawartość dowolnej zewnętrznej strony internetowej, do której niniejsza strona internetowa zawiera łącze, narusza prawa własności intelektualnej stron trzecich).

Wszelkie informacje lub porady udzielane w ramach niniejszej strony internetowej mają charakter ogólny i nie można na nich polegać w związku z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji.

TECNOSIDA SRL stara się zapewnić, że wszystkie informacje dostarczone w ramach tej strony internetowej są poprawne w chwili umieszczenia na stronie internetowej, ale nie gwarantuje dokładności takich informacji.

TECNOSIDA SRL nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania, które możesz podjąć w wyniku polegania na takich informacjach lub poradach lub za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Ciebie w wyniku podjęcia takiego działania.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Ta strona internetowa zawiera materiały, w tym tekst, zdjęcia i inne obrazy i dźwięki, które są chronione prawami autorskimi i / lub innymi prawami własności intelektualnej. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do tego materiału są własnością firmy TECNOSIDA SRL lub zostały na nią licencjonowane przez właściciela (właścicieli) tych praw, aby mogła korzystać z tego materiału w ramach tej witryny.

Ta strona internetowa zawiera również znaki towarowe, w tym logo TECNOSIDA SRL oraz następujące:

 • Tecnosida®
 • Turbovortex®
 • Dustdown®
 • Chemsorb®
 • PWS®
 • Tornado®

Wszystkie znaki towarowe umieszczone na tej stronie internetowej należą do TECNOSIDA SRL lub zostały na nie udzielone licencje przez właściciela (właścicieli) tych znaków towarowych w celu użytku na tej stronie.

Nie możesz

 • kopiować (czy to przez drukowanie na papierze, przechowywanie na dysku, pobieranie lub w jakikolwiek inny sposób), dystrybucję (w tym dystrybucję kopii), rozgłaszać, zmieniać lub manipulować w jakikolwiek sposób lub w inny sposób wykorzystywać jakiekolwiek materiały zawarte na stronie internetowej. Ograniczenia te odnoszą się zarówno do całości jak i części materiału na stronie internetowej;
 • usuwać wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe lub inne informacje o własności intelektualnej zawarte w oryginalnym materiale z dowolnych materiałów skopiowanych lub wydrukowanych ze strony internetowej;
 • ustawiać odnośników do tej strony internetowej;

Bez naszej pisemnej zgody

Jeśli chcesz podać hiperłącze lub inny link do tej strony, skontaktuj się z nami pod adresem marketing@tecnosida.it, podając szczegóły:

 • adres(y) URL stron internetowych, z których zamierzasz linkować do tej witryny
 • adres(y) URL stron internetowych na tej stronie, do której zamierzasz dodać link

i rozważymy twoją prośbę. To jest nasza decyzja, czy zgadzamy się na twoją prośbę i nie musimy tego robić.

Zmiany regulaminu

TECNOSIDA SRL może zmieniać regulamin i wyłączenia wymienione powyżej. Przeglądając niniejszą stronę internetową, akceptujesz fakt, że jesteś związany bieżącymi warunkami i zastrzeżeniami, a więc powinieneś sprawdzić je za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę.

Zmiany w działaniu strony internetowej

TECNOSIDA SRL może w każdej chwili zmienić format i zawartość tej strony internetowej.

TECNOSIDA SRL może zawiesić działanie tej strony internetowej w celu wsparcia lub konserwacji, w celu aktualizacji zawartości lub z jakiegokolwiek innego powodu.

TECNOSIDA SRL zastrzega sobie prawo do zakończenia dostępu do niniejszej strony internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe przekazane firmie TECNOSIDA SRL za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z naszą polityką prywatności (LINK). Prosimy przeczytać uważnie tę politykę przed kontynuowaniem. Podając nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z naszą polityką prywatności.

Procedura reklamacyjna

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub roszczenia odnośnie niniejszej strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem marketing@tecnosida.com

Jurysdykcja

Niniejsze warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z włoskim prawem. W przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszych warunków lub sporów związanych z niniejszą witryną internetową, czy to w ramach umowy lub czynu niedozwolonego lub powstałych w inny sposób wyłączną jurysdykcję nad takim sporem ma sąd Monza.