Wybór produktu

Kliknij ikonę zanieczyszczenia, aby zidentyfikować interesujący produkt

Pył – ATEX
LZO Rozpuszczalniki
Mgła olejowa
Odory i gazy
Spaliny
Komponenty
Pełny katalog produktów
Instalacje do wychwytywania ultradrobnych, drobnych, gruboziarnistych i wybuchowych proszków (dyrektywa ATEX)
Instalacje do neutralizowania LZO, rozpuszczalników
Produkty do oczyszczania z mgły olejowej powstałej z użycia olejów i produktów polimerowych
Neutralizowanie gazów i odorów pochodzących z przetwarzania odpadów, produktów rolniczych lub podobnych
Neutralizacja części smolistych pochodzących z procesu spalania (kotły na biomasę) oraz procesów spawalniczych
Okapy, ramiona, przenośne oczyszczacze powietrza oraz wszystkie elementy do transportu i redukcji zanieczyszczeń