OILSCREEN | Filtroseparator do mgieł oleistych

Filtr do oddzielania i zbierania rozproszonych mgieł oleistych

Co to jest filtr koalescencyjny OILSCREEN?

Filtr koalescencyjny OILSCREEN jest skuteczny w usuwaniu mgieł oleistych: bardzo drobnych cząstek rozproszonych w strumieniu powietrza i/lub gazu, pochodzących z zastosowania olejów emulgujących, olejów smarowych, olejów chłodzących, tuszów i smoły.
Te szczególne zanieczyszczenia są wytwarzane zazwyczaj w procesach produkcyjnych, takich jak obróbka tworzyw sztucznych, obróbka tekstyliów, produkcja asfaltów lub obróbka skrawaniem przy użyciu obrabiarek.

Galeria zdjęć

Filtracja mgieł oleistych: zasada działania

Usunięcie mgieł oleistych następuje poprzez koalescencję: zasadę fizyczną, dzięki której kropelki obecne w cieczy lub w substancji gazowej łączą się, tworząc większe krople. OILSCREEN wykorzystuje tę zasadę, aby ułatwić eliminację oleistych cząstek ze strumienia gazowego.
Precyzując, nasz filtr koalescencyjny obejmuje powierzchnię filtrującą, wywołującą kontakt oleistych kropel rozproszonych w przechwyconym strumieniu powietrza w taki sposób, aby sprzyjać spontanicznemu zjawisku koalescencji (a w konsekwencji łączeniu się cząstek).
Krople te, po połączeniu, mają tendencję do opadania grawitacyjnego w kierunku dolnej części filtra, gdzie są gromadzone w zbiorniku celem usunięcia. Oczyszczony przepływ, wolny od mgły oleistej, jest następnie zasysany przez wentylator i uwalniany do środowiska przez komin wydalający.

Zusammenlegung der Ölpartikel im Koaleszenzverfahren

Przypominamy, że aby możliwe było pełne wykorzystanie potencjału filtra OILSCREEN, obrabiane oleje powinny mieć niską lepkość i a przepływ powinien być wolny od pyłu. W rzeczywistości, w zależności od innych zanieczyszczeń obecnych w strumieniu, który ma być oczyszczany, system może wymagać uzdatniania wstępnego.

Mocne strony filtra koalescencyjnego OILSCREEN

Filtroseparator oleju OILSCREEN

 • oferuje wysoką wydajność, która może wynosić nawet 99,99%;
 • umożliwia zbieranie zanieczyszczeń dzięki zbiornikowi umieszczonemu u podstawy filtra;
 • zachowuje swoje właściwości niezmienione w czasie i nie ulega degradacji ani pogorszeniu stanu użytkowego nawet w wyniku szoków termicznych (w pewnych granicach);
 • nie wymaga szczególnej konserwacji lub wymiany części;
 • pozwala na obróbkę przepływów o temperaturze do 80°C;
 • oferuje kompaktowość instalacji;
 • jest wyposażony w system ogrzewania dla zapewnienia termostabilizacji;
 • jest wyposażony w izolację zewnętrzną, o różnym stopniu wydajności, w celu uniknięcia niepożądanego efektu kondensacji pary wodnej występującej ewentualnie w oczyszczanych emisjach.

Opcje dostępne dla filtra koalescencyjnego OILSCREEN

 • Żuraw, typu kolumnowego, obracany ręcznie, do podnoszenia i wyjmowania wewnętrznych elementów filtrujących.
 • Konstrukcja ze stali nierdzewnej.

Filtr koalescencyjny OILSCREEN: konserwacja

Tecnosida® zajmuje się również planowaniem okresowych interwencji w zakresie konserwacji rutynowej i nadzwyczajnej celem zapewnienia kontroli konstrukcji instalacji. Usługa ta jest wykonywana przez wyspecjalizowany personel i gwarantuje:

 • prawidłowe działanie filtra
 • wysoką wydajność separacji mgieł oleistych
 • redukcję strat (zarówno pod względem ekonomicznym, jak i energetycznym)

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza!