Instalacja do odsysania i usuwania oparów styrenu

Usuwanie emisji zanieczyszczeń w sektorze opakowań i druku

Produkcja opakowań

Klient zajmuje się produkcją opakowań, takich jak worki współwytłaczane do przemysłu sanitarnego, opakowania elastyczne, papier plastyfikowany, opakowania drukowane. W tym celu wdrożono najnowocześniejsze linie produkcyjne ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska.

Galeria zdjęć

Emisje oparów styrenu i oparów oleistych polimerów

Klient przedstawia Tecnosida® problem emisji przekraczających wymagane wartości.
Analizy chemiczno-fizyczne ścieków gazowych obecnych w kominie wylotowym linii przetwarzania tac polistyrenowych do pakowania żywności ujawniają anomalne wartości dla:

  1. oparów styrenu;
  2. węglowodorów alifatycznychobecnych dzięki jednoczesnemu wytłaczaniu polipropylenu;
  3. oleistych oparów polimerowycho wysokiej lepkości;
  4. analizy nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Styren jest węglowodorem aromatycznym. W temperaturze pokojowej jest to przezroczysta oleista ciecz o charakterystycznym słodkawym zapachu; jest toksyczny i łatwopalny. Nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w najczęściej stosowanych rozpuszczalnikach organicznych.

Wielostopniowa instalacja do usuwania zanieczyszczeń:

Tecnosida® przeprowadza analizę techniczną rzeczywistych warunków w zakładzie klienta. Z zanieczyszczeń, które zostały wyodrębnione drogą analiz, wyraźnie wyłania się konieczność wdrożenia dwustopniowego uzdatniania, które umożliwi zmniejszenie stężenia różnych zanieczyszczeń (zarówno ze względu na ich zachowanie, jak i konieczność usunięcia).

Zaprojektowane i proponowane rozwiązanie przewiduje:

  1. Projekti instalację okapów służących do przechwytywania 100% zanieczyszczeń z linii produkcyjnych;
  2. Filtr wstępny Oilscreen do oddzielania i usuwania oparów polimerów o zachowaniu podobnym do olejów o wysokiej lepkości;
  3. Podstawowy etap oczyszczania LZO za pomocą Chemsorb® w celu pochłaniania oparów styrenu
Filtri ATEX a carbone attivo per stirene

Instalacja została zrealizowana zgodnie z BAT (AC.RI.01 i DC.CF.01) i umożliwia ograniczenie emisji zanieczyszczeń, eliminując w ten sposób problem klienta.