TURBOVORTEX® | Separatory multi-cyklonowe

Technologia multi-cyklonowa o wysokiej skuteczności usuwania pyłów

Czym jest multicyklon Turbovortex® do usuwania pyłu?

Multicyklony Turbovortex® stanowią ewolucję tradycyjnej koncepcji cyklonu. Ich elastyczność i zdolność adaptacji czyni je idealnymi filtrami wstępnymi (gdy zawartość pyłu w przepływającym strumieniu musi zostać drastycznie zmniejszona, aby chronić główny filtr) lub jako oddzielne separatory.
Multicyklony Turbovortex® mogą być stosowane w szerokim zakresie gdziekolwiek wymagana jest wysoka efektywność separacji bez używania filtrów mechanicznych. Nasze multicyklony są szczególnie używane do oczyszczania emisji ze spalarni wiórów drzewnych, pelletu lub innych rodzajów biomasy.

Galeria zdjęć

Jak działa multicyklon Turbovortex®?

W systemach separacji pyłu wykorzystujących komponenty Turbovortex® strumień powietrza, który ma być poddany obróbce, jest przenoszony wewnątrz korpusu przez system paletowy, który zapewnia ruch wirowy.
Pył i cząstki, poddane działaniu siły odśrodkowej, oddzielają się od wiru i przenoszą się w kierunku ścian wewnętrznych, docierając do dolnego otworu wylotowego. W tym momencie oczyszczony strumień gazu zmienia kierunek i poprzez przewód wewnętrzny opuszcza urządzenie. Turbovortex® charakteryzuje się zastrzeżoną geometrią i zewnętrzną strukturą, która może być wykonana w różnych kształtach w zależności od dostępnej przestrzeni i potrzeb klienta. Multicyklon jest tworzony poprzez równoległe łączenie odpowiedniej liczby jednostek Cyklonów w celu umożliwienia oczyszczania strumieni powietrza dowolnych rozmiarów i uzyskania bardzo wysokiej efektywności separacji.
Jak już wiemy, Turbovortex® opiera się na działaniu siły odśrodkowej więc efektywność ściśle zależy od:

 • rozkładu granulometrycznego materiału do oczyszczenia
 • charakterystyki fizyko-chemicznej
 • prędkości przepływu
Turbovortex: szczegół struktury wewnętrznej

Ze względu na specyfikę działania systemu bardzo ważna jest faza projektowania, aby odpowiednio określić zakres i natężenie przepływu oraz właściwą temperaturę pracy. Te dwie zmienne są bardzo ważne dla określenia zakresu roboczego i dla stworzenia właściwej równowagi pomiędzy efektywnością energetyczną a spadkiem ciśnienia, zapewniając w ten sposób maksymalną wydajność (jak pokazano na wykresie bocznym). W tym celu Tecnosida® opracowała prototyp używany do testowania wydajności systemu Turbovortex® w odniesieniu do szeregu konkretnych zanieczyszczeń. Tecnosida®, dzięki bogatemu doświadczeniu w tym zakresie (ponad 35 lat) jest w stanie zaprojektować multicyklony spełniające ten idealny balans: skontaktuj się z nami!

Ocena efektywności separacji Turbovortex

Zalety multicyklonów Turbovortex®:

Technologia Turbovortex®:

 • posiada bardzo wysoką efektywność separacji;
 • produkt jest bardzo elastyczny i modułowy i może być zastosowany do przepływów powietrza od kilkuset m3 na godz do dziesiątek tysięcy (Tecnosida® oferuje rozwiązania ze stali węglowej, nierdzewnej AISI 304 lub specjalne rozwiązania dla wysokich temperatur)
 • jest wyposażona w powłokę odporną na wysoką temperaturę (wykonaną z aluminium akrylowo-silikonowego zdolnego wytrzymać temperatury do 400°C);
 • może zostać wykonana razem z izolacją zewnętrzną w różnych odmianach w celu uniknięcia niepożądanego efektu kondensacji pary wodnej obecnej w strumieniu powietrza poddanego oczyszczeniu;
 • OGRANICZONA OBSŁUGA: nie wymaga żadnej specjalnej obsługi oraz użycia jakiegokolwiek rodzaju części wymiennych (wkładów, filtrów, itp.);
 • EKONOMIA: wymagane nakłady inwestycyjne są ograniczone oraz koszty działania są niskie.

Multicyklony Turbovortex®: obsługa okresowa i serwis

Firma Tecnosida® również realizuje i planuje przeglądy planowe oraz ponadplanowe. Usługa ta jest dostępna dla multicyklonów Turbovortex® i pozwala zagwarantować:

 • prawidłową pracę multicyklonu;
 • wysoką skuteczność separacji;
 • redukcję strat ekonomicznych oraz energetycznych.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji: zaplanujemy z Tobą te jakże ważne działania!