CYKLON | Separacja pyłu oraz cząstek

Separator pyłu dla cząstek stałych lub płynnych

Czym jest odpylacz cyklonowy?

Separatory cyklonowe są stosowane do oddzielania cząstek stałych lub ciekłych od wprowadzanego do nich strumienia gazowego. Odbywa się to poprzez wykorzystanie siły odśrodkowej wywołanej ruchem wirowym narzuconym przepływowi gazu przez strukturalną geometrię cyklonu.

Cyklon: jak to działa?

Galeria zdjęć

Jak pokazano na rysunku obok, strumień powietrza poddawanego oczyszczeniu wprowadzany jest stycznie do cyklonu, gdzie obecne w tym strumieniu cząstki są przyspieszane i wprowadzane w ruch kołowy.
Ze względu na siłę odśrodkową oddzielają się one od strumienia gazowego, kierując się w stronę ściany cyklonu. Następnie cząstki stałe dzięki sile grawitacji opadają na dno filtra, skąd są usuwane. W ten sposób powietrze oczyszczone wychodzi z górnej części filtra.
Efektywność separacji zależy od:

 • Wielkość cząstek (rozkład granulometryczny)
 • Ciężar właściwy cząsteczek
 • Prędkość przepływu powietrza
 • Geometryczne wymiary cyklonu

Ze względu na specyfikę działania systemu bardzo ważna jest faza projektowania, aby odpowiednio określić zakres i natężenie przepływu oraz właściwą temperaturę pracy.

Styczne zasady pracy cyklonu
Efektywność separacji i rozmiary pyłu

Te dwie zmienne są bardzo ważne dla określenia zakresu roboczego i dla stworzenia właściwej równowagi pomiędzy efektywnością energetyczną a spadkiem ciśnienia, zapewniając w ten sposób maksymalną wydajność.
Jak wspomniano wcześniej, rozkład granulometryczny jest jedną ze zmiennych, które silnie wpływają na działanie Cyklonu. Jak pokazano w poniższej tabeli, ten system jest bardziej odpowiedni do obróbki gruboziarnistych cząstek stałych. Tecnosida®, dzięki bogatemu doświadczeniu w tym zakresie (ponad 40 lat) jest w stanie zaprojektować cyklony spełniające ten idealny balans: skontaktuj się z nami!

Zalety separatora cyklonowego:

Odpylacz cyklonowy:

 • Jest bardzo ekonomiczny;
 • Charakteryzuje się wysoką trwałością;
 • Jest łatwy w instalacji i obsłudze;
 • Wymaga minimalnej konserwacji;
 • Może być stosowany w różnych kontekstach (biorąc pod uwagę różne objętościowe natężenia przepływu, temperatury, rodzaje pyłów i rodzaje procesów produkcyjnych);
 • Może być wyposażony w specjalne układy usuwania zebranych zanieczyszczeń, w tym zawory gwiazdowe i ślimaki.

Cyklon: obsługa okresowa i serwis

Firma Tecnosida® również realizuje i planuje przeglądy planowe oraz ponadplanowe. Usługa ta jest dostępna dla Cyklonów i pozwala zagwarantować:

 • prawidłową pracę cyklonu;
 • wysoką skuteczność filtracji;
 • redukcję strat ekonomicznych oraz energetycznych.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji: zaplanujemy z Tobą te jakże ważne działania!

Skontaktuj się z firmą Tecnosida aby uzyskać szczegółowe doradztwo odpowiadające Twojej sytuacji technicznej!