Kontrola oparów i pyłu w spalaniu biomasy

niestandardowy projekt dla cyklonów i filtrów workowych dla wysokiej temperatury

Klient:

Nasz klient to firma zajmująca się instalacjami w dużych zakładach przemysłowych poza granicami kraju, która wprowadziła nas do klienta finalnego zmagającego się z problemami z kotłem o znacznych rozmiarach, z niezbyt „nowoczesną” technologią.

Problem:

Celem była kompletna instalacja „pod klucz” dla gazów spalinowych z instalacji spalania biomasy, spalającego odpady z przetwarzania oleju słonecznikowego.

Galeria zdjęć

To szczególne paliwo jest jednym z najbardziej skomplikowanych w obróbce, ponieważ generuje dużą ilość pyłu po spaleniu (nawet ponad 500-600 mg / Nm3), charakteryzującego się rozkładem cząstek o małej wielkości, który też w związku z tym jest trudny do wychwycenia. Poza tym kolejnym źródłem komplikacji był prymitywny technicznie stan palnika.

Zaproponowane rozwiązanie:

Po przeprowadzeniu kontroli w zagranicznym zakładzie klienta końcowego firma Tecnosida® opracowała system trójstopniowy. Pierwszy etap oddzieliłby większe cząstki pyłu, drugi – te średniej wielkości, a trzeci – najdrobniejsze.
Aby osiągnąć ten cel, wybrano i / lub zaprojektowano następujące konkretne elementy:

  • System wstępnej separacji za kotłem (po pierwszym spalaniu) z odzyskiwaniem niespalonych pozostałości i powrotem do komory spalania;
  • Drugi etap separacji cyklonowej na wylocie z kotła;
  • Trzeci etap mechanicznego filtrowania z filtrem Dustdown® High Temperature do usuwania najdrobniejszych cząstek pyłu.

Zaproponowane rozwiązanie ma tę zaletę, że zmniejsza obciążenie cyklonu, dzięki czemu urządzenie może być mniejsze ze względu na zmniejszone obciążenie pyłem wymagającym obróbki.

Etap separatora cyklonowego

Instalacja Tecnosida® realizowana jest zgodnie z BAT (D.MF.01 i D.MM.01). Redukuje emisje w granicach ustalonych przez prawo, rozwiązując problem naszego klienta.