WETCLEAN | Neutralizacja i utlenianie zanieczyszczeń w skruberze mokrym

Skrubery mokre dla zastosowań przemysłowych

Czym są skrubery mokre

Mokre skrubery WETCLEAN to technologia używana do usuwania zanieczyszczeń ze strumieni gazów. Pozwala zwalczać pyłyLZO (Lotne związki organiczne) oraz LZN (Lotne związki nieorganiczne).

Skruber mokry: mechanizm usuwania zanieczyszczeń

Galeria zdjęć

Skrubery mokre działają jak “prysznic”, w którym zanieczyszczony strumień jest wymywany z cieczy recyrkulacyjnej w celu absorpcji zanieczyszczeń.
Na dnie skrubera znajduje się zbiornik z roztworem stosowanym do tego procesu, który charakteryzuje się określonym pH określającym jego kwasowość lub zasadowość. Roztwór wodny stosowany w skruberach będzie miał pH odpowiednie do zmniejszenia zanieczyszczeń. Zasadowe LZN są ograniczane dzięki kwasowemu odczynnikowi, podczas gdy kwasowe LZN są redukowane przez użycie odczynnika zasadowego.
Aby zagwarantować skuteczność redukcji zanieczyszczeń, roztwór znajdujący się w zbiorniku pod skruberem  jest połączony ze zbiornikiem odczynnika. W ten sposób specjalna pompa przenosi odczynnik bezpośrednio do wnętrza zbiornika, aby zrekompensować wartości pH.

Aby lepiej zrozumieć zasadę działania skrubera, można posłużyć się następującym rysunkiem:

dwustopniowy system skrubera mokrego

Jak widać, zanieczyszczone powietrze z procesu produkcyjnego jest transportowane przez rurociąg, przepływa przez wentylator, a następnie jest przetwarzane wewnątrz dwóch skruberów.
Proces na rysunku jest dwustopniowym systemem redukcji, w którym powietrze wchodzi do pierwszego skrubera, gdzie następuje redukcja związków zasadowych, jak amoniak, następnie przepływa do drugiego skrubera przeznaczonego do usuwania związków kwasowych, jak siarkowodór. Zbiorniki obu skruberów są połączone ze zbiornikami, w których przechowywane są kwasowe lub zasadowe odczynniki stosowane do stabilizacji pH. Instalacja może być również wyposażona w odczynnik utleniający w celu zmniejszenia zawartości bakterii przed emisją do atmosfery.

Mokry skruber: parametry

Główne parametry regulujące proces wychwytywania cząstek to:

  • Rozmiar cząstek: im większa liczba dużych cząstek ty łatwiej jest je wychwycić;
  • Rozmiar kropli: wydajność wychwytywania wzrasta wraz ze zmniejszaniem się rozmiaru kropel;
  • Względna prędkość między cząstkami i kropelkami: wzrost prędkości zwiększa wydajność usuwania.

Rodzaje skruberów mokrych

płyny przepłukujące do skruberów

Możliwą klasyfikację typów mokrych skruberów przeprowadza się na podstawie fazy, do której dostarczana jest energia. W szczególności energia może być dostarczana do:

  • faza gazowa: dotyczy to płuczek WetcleanVenturi lub kolumn płytowych
  • faza ciekła: tak jest w przypadku wież natryskowych
  • zarówno fazy ciekłą, jak i gazową: dotyczy skruberów z wypełnionym lub pływającym złożem

Najważniejszymi systemami są kolumny wypełnione. Składają się z cylindrycznych komór wypełnionych wewnętrznie warstwą złoża. Takie urządzenia mogą być używane również w przeciwprądowych systemach natryskowych.

Optymalny dobór skrubera WETCLEAN (typologia, wymiarowanie, ostateczne określenie wydajności) dla konkretnego zastosowania jest realizowany analitycznie na bazie naszego doświadczenia oraz przeprowadzonych testów doświadczalnych.

Skruber mokry: serwis techniczny

Firma Tecnosida® również realizuje i planuje przeglądy planowe oraz ponadplanowe. Usługa ta pozwala zagwarantować:

  • prawidłową pracę skrubera;
  • wysoką wydajność usuwania zanieczyszczeń w celu ochrony zdrowia pracowników;
  • redukcję strat ekonomicznych oraz energetycznych.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: zaplanujemy z Tobą te jakże ważne działania!
Skontaktuj się z firmą Tecnosida aby uzyskać szczegółowe doradztwo odpowiadające Twojej sytuacji technicznej!