JEDNOSTKI FILTRUJĄCE | Systemy scentralizowane

Filtry modułowe z możliwością rozbudowy

MODUŁOWE JEDNOSTKI FILTRUJĄCE

Moduły filtrujące zostały opracowane do stosowania jako systemy filtracji w systemach scentralizowanych lub na indywidualnych stanowiskach pracy do usuwania gazów spawalniczych.
Proponuje się je w trzech wersjach, różniących się między sobą rodzajem filtracji i obszarem stosowania, w zależności od zanieczyszczenia, które musi zostać przefiltrowane:

  • Filtracja elektrostatyczna: cząstki mogą być stałe lub ciekłe, w szczególności nadaje się do obróbki pyłów i dymów. Separacja cząstek odbywa się poprzez zastosowanie dużej różnicy potencjałów między elektrodami zbierającymi a zanieczyszczeniami: w ten sposób powstaje silne pole elektryczne, a strumień powietrza jest zjonizowany. Powstałe jony zderzają się z zanieczyszczonymi cząstkami, przekazując im ładunek elektryczny. W ten sposób naładowane pyły są przyciągane do elektrod zbiorczych, gdzie są zatrzymywane, a następnie usuwane;
  • Filtracja mechaniczna ze sztywnymi workowymi filtrami kieszonkowymi: odpowiednia dla pyłów. Oddzielenie cząstek stałych obecnych w strumieniu powietrza, który ma być poddany obróbce, odbywa się za pomocą fizycznego elementu filtrującego. Przed tą fazą znajduje się etap filtrowania wstępnego do usuwania pyłów gruboziarnistych, wykonywany za pomocą paneli;
  • Filtracja z węglem aktywowanym: odpowiednia do przechwytywania prawie wszystkich związków pochodzenia organicznego (LZO oraz odory) oraz wielu pochodzenia nieorganicznego. Adsorpcja polega na usuwaniu i zatrzymywaniu molekuł gazu i innych zanieczyszczeń w porach istniejących w węglu, oraz dzięki wiązaniom elektrostatycznym.
Jednostka filtrująca z węglem aktywnym

Te trzy rodzaje w niektórych przypadkach można łączyć ze sobą (na przykład mechaniczny + węgiel aktywny), aby uzyskać jeszcze bardziej kompleksowe rozwiązania.

Biorąc pod uwagę wysoki poziom skuteczności filtrów zainstalowanych w różnych modułach, można je rozszerzyć również w celu obsługi innych rodzajów gazów. Na przykład, w zależności od ich składu, filtry te mogą obsługiwać gazy spawalnicze (także z olejem), do oczyszczania powietrza w instalacjach przemysłowych, w celu wyeliminowania niskiego stężenia rozpuszczalnika w powietrzu i do ogólnych procesów dezodoryzacji. Biorąc pod uwagę ich kompaktowe wymiary, filtry można instalować w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Ponadto mniejsze urządzenia mogą być zastosowane jako wiszące, aby zoptymalizować wykorzystanie dostępnej przestrzeni w miejscu pracy.

moduł filtrujący w serii