CHEMSORB® | Filtry z węglem aktywowanym

Filtry z węglem aktywowanym dla LZO, rozcieńczalników i rozpuszczalników

Czym jest filtr z węglem aktywowanym Chemsorb®?

Filtr Chemsorb® jest odpowiedni dla oczyszczania wszelkich lotnych związków organicznych (LZO, rozpuszczalniki, odory), jak również wielu nieorganicznych.

Filtr z węglem aktywowanym: jak to działa?

Określenie węgiel aktywny odnosi się do węgla, który został poddany obróbce aktywacyjnej, co nadaje mu wyjątkową porowatość, a w konsekwencji czyni go adsorbentem.

Galeria zdjęć

Adsorpcja polega na wychwytywaniu i zatrzymywaniu cząsteczek gazu i innych substancji zanieczyszczających w jamach węglowych, dzięki wiązaniu elektrostatycznemu.

W ten sposób można drastycznie zmniejszyć stężenie cząsteczek zanieczyszczających obecnych w strumieniu powietrza.
Wydajność adsorpcji zależy od wielu czynników, z których głównymi są:

 • wilgotność względna;
 • temperatura;
 • prędkość przepływu strumienia powietrza;
 • powierzchnia aktywnego węgla;
 • masa cząsteczkowa, temperatura wrzenia i stężenie zanieczyszczeń, które mają zostać wychwycone;
 • natura zanieczyszczenia.
Węgiel aktywowany (detal)

Charakter zanieczyszczenia jest cechą, która ma największy wpływ na efektywność adsorpcji węgla aktywowanego. W rzeczywistości, w zależności od charakteru i właściwości chemicznych, zanieczyszczenia mogą być wysoce adsorbowalne (benzen, nafta, dymy …), średnio adsorbowalne (chlor, aceton, etylen …) lub mało adsorbowane (propan, amoniak … ). Wszystkie ketony powodują problemy z samozapłonem, więc węgle nie są odnawialne.
Ilość i jakość użytego materiału adsorbującego zależy od stężenia i rodzaju rozpuszczalników (LZO), które mają być poddane oczyszczeniu.
Zwykle zaleca się stosowanie węgla aktywowanego w temperaturach do 50-60 °C. Aby zapobiec szybkiemu nasyceniu węgla aktywnego, należy pracować przy wilgotności względnej poniżej 60%.
Typowa wydajność filtra z węglem aktywowanym Chemsorb® może osiągnąć 95%, w zależności od stopnia retencji materiału i parametrów projektowych.
Filtr z węglem aktywnym Chemsorb® jest projektowany przez Tecnosida® na podstawie danych dostarczonych przez Klienta, w celu zmaksymalizowania wydajności adsorpcji. Możliwe jest dostosowanie filtra z węglem aktywnym do konkretnych potrzeb i specyfiki twojego procesu przemysłowego. Skontaktuj się z firmą Tecnosida, aby uzyskać właściwą poradę!

Modele Chemsorb®

Tecnosida oferuje zarówno modele okrągłe, jak i prostokątne. Okrągły składa się z wytrzymałych elementów z blachy węglowej, walcowanych i malowanych, posiada także odpowiednio zaprojektowane podpory. Typ prostokątny wykonany jest z tłoczonych ocynkowanych paneli, zmontowanych i skręconych ze sobą. Alternatywnie mogą być wykonane z innych materiałów.
Taki rodzaj konstrukcji sprawia, że rozbudowa oczyszczacza w przyszłości jest prosta. Chemsorb® składa się z kompaktowych elementów składowych, dzięki którym zużyty węgiel można łatwo wymienić na nowy.
Jest to zatem bardzo proste urządzenie do obsługi, zarówno podczas pracy, jak i konserwacji.

FILTR PROSTOKĄTNY Z ŁOŻEM POZIOMYM FILTR OKRĄGŁY Z WKŁADAMI PIONOWYMI
Prędkość przepływu m3/h 500 do 2.000 2.000 do 8.000
Jakość węgla 500 i więcej 1.000 do 1.500
Wymiary 1.500 X 1.100 h.1.900 mm 1.900 X h. 4.000 mm

Zastosowanie filtra Chemsorb®

Idealny do wszystkich procesów produkcyjnych jak również do konkretnych zastosowań generujących emisje zawierające LZO, takich jak:

 • Czyszczenie na sucho z LZO (lotne związki organiczne) lub CZO (chlorowane związki organiczne);
 • Drukowanie, malowanie, impregnacja, nakładanie kleju, powlekanie żywicą, laminowanie, tampodruk i litografia przy użyciu produktów na bazie rozpuszczalników;
 • Produkcja farb, klejów, lepików i / lub produktów powiązanych z rozpuszczalnikami;
 • Inne procesy z emisją LZO.

Zalety filtrów z węglem aktywnym Chemsorb®

Filtry z węglem aktywnym Chemsorb®:

 • mogą być zaprojektowane w różnych kształtach (modele kołowe lub prostokątne). Te rozwiązania konstrukcyjne ułatwiają rozbudowę filtra nawet po instalacji;
 • są wykonany z blachy stalowej, polipropylenu, stali nierdzewnej lub innych materiałów w zależności od potrzeb sektora produkcyjnego;
 • są łatwy w użyciu, a ich wydajność utrzymuje się na stałym poziomie dzięki zwykłej konserwacji;
 • mogą być stosowane do filtrowania szerokiej gamy zanieczyszczeń gazowych;
 • są zaprojektowane zgodnie z najlepszą technologią.

Dostępne opcje:

 • filtr wstępnego oczyszczania do usuwania pyłu;
 • zawór zwrotny;
 • bilans elektroniczny do sprawdzania wyczerpania węgla;
 • drabiny i osłony ochronne;
 • możliwa konstrukcja z panelami bezpieczeństwa zgodnie z normami ATEX.

Filtry z węglem aktywnym Chemsorb®: obsługa okresowa i serwis

Firma Tecnosida® również realizuje i planuje przeglądy planowe oraz ponadplanowe. Usługa ta jest dostępna dla filtrów Chemsorb® i pozwala zagwarantować:

 • prawidłową prace filtra;
 • wysoką skuteczność filtracji;
 • redukcję strat ekonomicznych oraz energetycznych.

Skontaktuj się z firmą Tecnosida aby uzyskać szczegółowe doradztwo odpowiadające Twojej sytuacji technicznej!