DUSTdown® | Samoczyszczący filtr workowy

Technologia filtrów workowych z odwróconym strumieniem dla zastosowań przemysłowych

Czym jest samoczyszczący filtr workowy DUSTdown®?

Dustdown® jest samoczyszczącym filtrem mechanicznym o bardzo wysokiej skuteczności, wyposażonym w automatyczny system czyszczący odwróconym strumieniem sprężonego powietrza. Dustdown® został zaprojektowany przez firmę Tecnosida® aby odpowiedzieć na szereg problemów związanych z oczyszczaniem strumieni powietrza zawierających szeroki zakres zanieczyszczeń takich jak pyły drobne i bardzo drobne, potencjalnie wybuchowe (wersja ATEX), cząstki, dym i niedopalone pyły (wersja BIOMASS).

Galeria zdjęć

Jak działa filtr workowy DUSTdown®?

Powietrze, które ma zostać poddane oczyszczeniu, zostaje wprowadzone w dolnej części filtra, przepływa przez komorę filtracji wstępnej gdzie część pyłu opada co zabezpiecza filtr przed nadmiernym nagromadzeniem zanieczyszczeń.

Następnie strumień powietrza trafia na zewnętrzne powierzchnie filtrujące, przez które przenika wytrącając zanieczyszczenia. Pył zebrany przez liczne wkłady opada na dno filtra, gdzie zsyp kieruje go do systemu zbierającego (ślimak, zawór obrotowy, itp.) lub automatycznego rozładunku. Powierzchnia filtrująca jest utrzymywana w idealnym stanie dzięki automatycznym cyklom czyszczącym. Jest to kontrolowane na podstawie odczytów straty ciśnienia filtra w celu ograniczenia zużycia sprężonego powietrza (patrz wykres) oraz zwiększenia żywotności wkładów filtrujących. Wkłady filtrujące mogą być również wykonane z różnych materiałów zapewniając różne właściwości w zależności od zamierzonego wykorzystania. Poniższa tabela przedstawia główne parametry:

Filtry workowe: zużycie sprężonego powietrza związane z powierzchnią filtracji
MATERIAŁ TEMPERATURA MAKSYMALNA ODPORNOŚĆ NA HYDROLIZĘ ODPORNOŚĆ NA KWAS ODPORNOŚĆ NA ZASADY ODPORNOŚĆ NA UTLENIANIE
Polypropylene 90/100 doskonała doskonała doskonała zła
Polyolefina for high temperature 125/130 doskonała doskonała doskonała zła
Polyamide 110/115 zła umiarkowana dobra umiarkowana
Polyacrylonitrile c. 110/115 dobra umiarkowana umiarkowana dobra
Polyacrylonitrile o. 125/130 dobra dobra umiarkowana dobra
Polyester 150/150 zła umiarkowana zła dobra
M-Aramid 180/220 umiarkowana umiarkowana umiarkowana dobra
PPS 190/200 doskonała doskonała doskonała dobra
Polyamide 240/260 dobra dobra umiarkowana dobra
Polytetrafluoroethylene 250/280 doskonała doskonała doskonała doskonała

Zalety filtra DUSTdown®

 • WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE: filtr Dustdown® jest budowany i konfigurowany zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami klienta określającymi konkretne zastosowanie oraz rozmiary w zakresie wielkości przepływu, ilości/jakości pyłu, (wielkość ziarna) oraz temperatury;
 • WYDAJNOŚĆ: Dustdown® został zaprojektowany aby osiągać bardzo wysoką wydajność. Ponad 99,9% pyłu może zostać usunięta;
 • ODZYSK PRODUKTÓW UBOCZNYCH: technologia Dustdown® pozwala na odzysk pozostałości stałych oraz ich ponowne wykorzystanie;
 • EKONOMIA: jest znacząco bardziej ekonomiczny w zakupie i kosztach obsługi w porównaniu z innymi technologiami usuwania pyłów;
 • Może zostać zaprojektowany dla niskich jak i wysokich prędkości przepływu, dzięki swej budowie modułowej;
 • Jest dostępny w odmianie zgodnej z certyfikacją ATEX według dyrektywy 94/9/EC.

Standardowe wyposażenie filtra DUSTdown®

 • Komora filtracyjna;
 • Worek fltrujący z pierścieniem mocującym;
 • Zsyp z oknem inspekcyjnym, zbierakami oraz podporami;
 • Pneumatyczny system oczyszczania worków/wkładów, sterowany poprzez przełącznik różnicowy ciśnienia /economizer;
 • Komora wstępnej sepracji;
 • Drabiny i pomosty dla obsługi;
 • Czujnik tarciowy (obowiązkowy dla niektórych zastosowań).

Dostępne opcje filtrów DUSTdown®

 • Regulator ciśnienia;
 • Ekonomizer;
 • Systemy przeciwpożarowe;
 • Wibratory;
 • Izolacja.
worek tkaninowy - zwężka Venturiego - wewnętrzny kołnierz klatkowy

Filtr DUSTdown®: obsługa okresowa i serwis

Firma Tecnosida® również realizuje i planuje przeglądy planowe i ponadplanowe.

Usługa ta jest dostępna dla filtrów DUSTdown® i pozwala zagwarantować:

 • Prawidłowe działanie filtra
 • wysoką skuteczność filtracji
 • redukcję strat ekonomicznych oraz energetycznych.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji: zaplanujemy z Tobą te jakże ważne działania!

Skontaktuj się z firmą Tecnosida aby uzyskać szczegółowe doradztwo odpowiadające Twojej sytuacji technicznej!