Ograniczanie emisji LZO i proszków przy produkcji farb

Odpylanie i ograniczanie lotnych związków organicznych w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Zastosowanie 1: Metakrylany i sektor tworzyw termoplastycznych

Klient jest ważną włoską firmą zajmującą się produkcją wysokiej jakości farb przeznaczonych do znakowania dróg. Firma jest w stanie zaoferować szeroką gamę produktów w różnych sektorach i specjalizuje się w produkcji metakrylanów i produktów termo-natryskowych.
Produkcja tych materiałów wiąże się z emisją proszków węglanu wapnia, dwutlenku tytanu i lotnych związków organicznych LZO niebezpiecznych dla operatorów i otaczającego środowiska.

Galeria zdjęć

Firma klienta miała również przestarzały system, który nie spełniał wymagań systemu produkcyjnego i nie spełniał obowiązujących przepisów. Klient skontaktował sie z firmą Tecnosida® w celu rozwiązania tego problemu i zaprojektowania systemu do zastosowania w obszarze produkcji. Biorąc pod uwagę charakter związków, musi on być produkowany zgodnie z europejską dyrektywą ATEX, aby mógł być stosowany w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Dwustopniowy system ATEX do oczyszczania proszków i lotnych związków organicznych w potencjalnie wybuchowych atmosferach:

Tecnosida®, po przeprowadzeniu odpowiedniej kontroli technicznej, projektuje system odsysania zdolny do znacznego zmniejszenia emisji pyłów i LZO (węglanu wapnia i dwutlenku tytanu) wytworzonych w procesie produkcyjnym.

System aspiracji składa się z:

 • Filtr workowy samoczyszczący DustDown® wykonany ze stali węglowej. Stanowi pierwszy etap redukcji i jest stosowany do wychwytywania drobnych i ultradrobnych proszków obecnych w strumieniu. Posiada certyfikat ATEX II 3D i jest wyposażony w specjalny panel służący jako element bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć instalację przed ewentualnym narażeniem na wybuchy;
 • Filtr z węglem aktywnym Chemsorb® jest wykorzystywany jako drugi etap do rozkładu LZO, obecnych w przepływającym strumieniu powietrza pochodzącym z maszyn produkcyjnych i poddanym uprzednio oczyszczeniu w filtrze workowym. Ten oczyszczacz został również opracowany zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/CE i jest wyposażony w panel przeciwwybuchowy.
Dwustopniowy system ATEX do filtracji pyłów i LZO

Jak widać, system wraz ze wszystkimi jego elementami został zaprojektowany do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem i jest wyposażony w:

 • Zawór bezzwrotny = element bezpieczeństwa z certyfikatem ATEX stosowany w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się jakiejkolwiek eksplozji w linii ssawnej;
 • Inverter = zastosowany w panelu elektrycznym w celu monitorowania zużycia energii przez system ssący;
 • Stabilizator ciśnienia = przez falownik, utrzymuje ciśnienie wewnątrz kolektorów na stałym poziomie.

Zastosowanie 2: malowanie natryskowe

Klient jest włoską firmą, która działa w zakresie budowy i sprzedaży maszyn i urządzeń do produkcji kruszyw.
Firma składa się z kilku działów, wśród których znajduje się również pomieszczenie do malowania natryskowego, w którym stosowane są produkty takie jak lakiery i rozpuszczalniki. Ankieta środowiskowa przeprowadzona przez specjalne jednostki w tym dziale produkcji wykryła wysoką koncentrację LZO wynikającą z procesu malowania.
Ta sytuacja jest bardzo szkodliwa dla operatorów, ponieważ wykryty wskaźnik narażenia jest wyższy niż ten przewidziany w dekrecie ustawodawczym nr 81/2008. Następnie firma skontaktowała się z Tecnosida®, aby rozwiązać ten problem.
Biorąc pod uwagę potencjalnie wybuchowy charakter zastosowanych związków, wszystkie komponenty zostały certyfikowane jako ATEX II 3G (strefa 2).

Kabina lakiernicza i oczyszczacze z węglem aktywnym

Biorąc pod uwagę specyfikę sytuacji, Tecnosida®, po odpowiednim przeglądzie technicznym, zaproponowała konstrukcję kabiny pochłaniającej, zdolnej do spełnić potrzeby naszych klientów. Wykonana jest z blachy ocynkowanej i składa się z przedniej ścianki ssącej wykonanej w formie specjalnego plastra miodu. Ta szczególna struktura pozwala na zasysanie zanieczyszczeń pochodzących z operacji malowania, chroniąc w ten sposób zdrowie operatora.
Realizację redukcji LZO i rozpuszczalników uzupełniają następujące urządzenia:

Kabina lakiernicza ATEX
Oczyszczacz z węglem aktywowanym ATEX
 1. Okrągłe połączenie rurowe z blachy ocynkowanej z żaluzjami motylkowymi ATEX do regulacji / odcinania połączeń ssących;
 2. Wentylator odśrodkowy z odwrotnymi ostrzami wykonanymi z blachy stalowej i z bezpośrednio sprzężonym silnikiem w wykonaniu ATEX;
 3. Zawór bezzwrotny dla bezpieczeństwa i wprowadzeniu podziału na komory: zapobiega rozprzestrzenianiu się możliwej eksplozji w przewodzie ssawnym;
 4. Filtry z węglem aktywnym składające się z dwóch modułów wykonanych z trwałej blachy stalowej. Dwustopniowy system pozwala wychwytywać LZO obecne w przepływie powietrza pochodzącego z procesu malowania natryskowego. Oba oczyszczacze są certyfikowane wg ATEX i wyposażone w panele łamliwe ze stali nierdzewnej, które są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo operatorów i ochronę otaczającego środowiska w przypadku wybuchu;
 5. Panel elektryczny kompletny z falownikiem, aby monitorować zużycie energii układu ssącego.

System, w połączeniu z wyposażeniem, został zaprojektowany zgodnie z europejską dyrektywą ATEX II 3G T3 dotyczącą wyposażenia i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Filtr workowy i oczyszczacz z węglem aktywowanym: charakterystyka

Nasze instalacje stanowią najlepsze rozwiązanie problemów naszych klientów, ponieważ pozwalają oczyszczać środowisko pracy, a jednocześnie redukują emisję proszków i emisję LZO powstałych podczas produkcji farb.
W szczególności, filtr workowy DUSTdown® jest technologią o wysokiej wydajności, która umożliwia usuwanie drobnych i bardzo drobnych pyłów przy zachowaniu wysokiej wydajności filtracji. Ma następujące cechy:

 • Jest zaprojektowany i zbudowany na podstawie Twoich konkretnych potrzeb;
 • Może być zaprojektowany w celu zapewnienia bardzo wysokiej wydajności filtracji, do 99,9%;
 • Jest prosty, niezawodny i ekonomiczny;
 • Może być zaprojektowany w celu zapewnienia zgodności z normami ATEX, w przypadku potencjalnie wybuchowych pyłów.

Filtry z węglem aktywnym Chemsorb®, są natomiast odpowiednie do usuwania prawie wszystkich związków pochodzenia organicznego (LZO i nieprzyjemne zapachy) i wielu źródeł nieorganicznych. Ma następujące cechy:

 • Mogą być zaprojektowane w różnych kształtach (cylinder lub równoległościan). Te układy konstrukcyjne ułatwiają rozbudowę filtra po instalacji;
 • Są proste w użyciu, a ich wydajność utrzymuje się na stałym poziomie dzięki zwykłej konserwacji;
 • Może być stosowany do filtrowania szerokiej gamy zanieczyszczeń gazowych.