Loading...
Home / Historia Przypadku / Multi-cyklon dla kotłów na biomasę stałą

Multi-cyklon dla kotłów na biomasę stałą

dla emisji zgodnie z UNI 303/5

Emisje kotłów na biomasę stałą

Firma klienta projektuje oraz wykonuje kotły do spalania biomasy stałej, peletu i trocin dla wszelkich typów budynków, o mocy cieplnej od kilkudziesięciu kW do ponad 1000 kW.

Dlatego też firma ta oferuje rozwiązania grzewcze przy zastosowaniu
W związku z tym oferują rozwiązania grzewcze wykorzystujące paliwa neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, takie jak drewno, pelet lub trociny, które zapewniają wysoką wydajność do ogrzewania wszelkiego rodzaju wnętrz.

prośba o info

Dzielić

Galeria zdjęć

UNI 303/5

Spalanie to złożony fenomen. Wynikiem tej gwałtownej reakcji jest przede wszystkim ciepło, a jednocześnie wiele produktów ubocznych i odpadów, które w wielu przypadkach mogą być szkodliwe dla ludzi i otaczającego środowiska.

Z tych powodów odbiorcy i segmenty cywilne (które dla uproszczenia możemy powiązać z mocami mniejszymi niż 1 MW), został poddany wpływowi mechanizmu rozliczeń termicznych (2013), który w odniesieniu do biomasy popiera niewielkie interwencje (uprawnienia do mniejszej ilości energii niż 1 MW ciepła) do produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych i systemów o wysokiej wydajności (Artykuł 4, ustęp 2 dekretu).

Dla kotłów na biomasę, obliczenia są oparte na iloczynie 4 czynników:

 • Współczynnik waloryzacji
 • Moc cieplna instalacji
 • Szacunkowe godziny pracy
 • Współczynnik wynagrodzenia za emisję pyłu (w przypadku pieców na pelety i drewno oraz kominków równania są nieco bardziej złożone).
Turbovortex dla kotła na biomasę

Odnośnie dwóch pierwszych punktów, producent samodzielnie opracował rozwiązanie wprowadzając odpowiednie zmiany w projekcie i technice kotłów.

Jak widać, punkt 4 jest ściśle związany z wyborem systemu oczyszczania emisji. Dla tego wyboru są dwa ograniczenia:

 • Dla instalacji o mocy <500kW generator musi być certyfikowany zgodnie z ograniczeniami klasy V (EN 303-5:2012);
 • Dla instalacji o mocy >500kW>1MW emisje muszą być certyfikowane zgodnie z ograniczeniami klasy V (EN 303-5:2012), proces przeprowadzony w miejscu pracy przez organ akredytowany.

Z tego powodu klient poprosił firmę Tecnosida® o opracowanie systemu ograniczenia emisji pyłu, który doprowadziłby produkty do zgodności z wyżej wymienionymi limitami.

Oczyszczanie gazów spalinowych ze spalania biomasy stałej

Tecnosida® przyjęła to zapytanie i zaoferowała rozwój projektu we współpracy z klientem, w celu zaprojektowania oraz wyprodukowania dedykowanego rozwiązania dla kotła, który klient zamierzał certyfikować.

Główne fazy projektu obejmowały:

 • Ocena technical situation oraz wstępna weryfikacja analityczna;
 • Prezentacja przeglądu możliwych rozwiązań z wyceną budżetową;
 • Wybór i adaptacja rozwiązania wspólnie z klientem;
 • Wybór i podział zakresów odpowiedzialności;
 • Fizyczne testy rozwiązania z generatorem podlegającym certyfikacji;
 • Końcowe strojenie układu;
 • Certyfikacja generatora wraz ze skruberem Tecnosida® przez akredytowaną jednostkę zewnętrzną.
Turbovortex separator styczny do kotła na biomasę

Współpraca zakończyła się sukcesem i generator (400 kW ciepła) został certyfikowany zgodnie z klasą V dzięki zastosowaniu technologii TURBOVORTEX®.
W rezultacie przeprowadzonych obiektywnych weryfikacji firma była w stanie przedstawić dokumentację wymaganą przez dostarczane przez nich kotły jako zatwierdzone zgodnie z klasą 5.

Multi-cyklon dla kotłów na biomasę stałą / prośba o informację

Lead Form PL PageFrom IDPageFrom Lead Status

Prześlij poniżej wymagania techniczne dla opracowania oferty, lub propozycję współpracy, zobowiązujemy się udzielić odpowiedzi w ciągu 24 godzin.

Limit rozmiaru pliku to 20 MB.

Zgodnie z Rozporządzeniem UE UE / 679/2016, po zapoznaniu się z Polityką Prywatności i warunkami korzystania z tej strony, niniejszym udzielam:

Wprowadź Captcha

Załaduj ponownie

By |2019-08-01T08:22:56+00:00Sierpień 9th, 2018|