Multi-cyklon dla kotłów na biomasę stałą

dla emisji zgodnie z UNI 303/5

Emisje kotłów na biomasę stałą

Firma klienta projektuje oraz wykonuje kotły do spalania biomasy stałej, peletu i trocin dla wszelkich typów budynków, o mocy cieplnej od kilkudziesięciu kW do ponad 1000 kW.
Dlatego też firma ta oferuje rozwiązania grzewcze przy zastosowaniu
W związku z tym oferują rozwiązania grzewcze wykorzystujące paliwa neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, takie jak drewno, pelet lub trociny, które zapewniają wysoką wydajność do ogrzewania wszelkiego rodzaju wnętrz.

Galeria zdjęć

UNI 303/5

Spalanie to złożony fenomen. Wynikiem tej gwałtownej reakcji jest przede wszystkim ciepło, a jednocześnie wiele produktów ubocznych i odpadów, które w wielu przypadkach mogą być szkodliwe dla ludzi i otaczającego środowiska.
Z tych powodów odbiorcy i segmenty cywilne (które dla uproszczenia możemy powiązać z mocami mniejszymi niż 1 MW), został poddany wpływowi mechanizmu rozliczeń termicznych (2013), który w odniesieniu do biomasy popiera niewielkie interwencje (uprawnienia do mniejszej ilości energii niż 1 MW ciepła) do produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych i systemów o wysokiej wydajności (Artykuł 4, ustęp 2 dekretu).
Dla kotłów na biomasę, obliczenia są oparte na iloczynie 4 czynników:

 • Współczynnik waloryzacji
 • Moc cieplna instalacji
 • Szacunkowe godziny pracy
 • Współczynnik wynagrodzenia za emisję pyłu (w przypadku pieców na pelety i drewno oraz kominków równania są nieco bardziej złożone).

Odnośnie dwóch pierwszych punktów, producent samodzielnie opracował rozwiązanie wprowadzając odpowiednie zmiany w projekcie i technice kotłów.
Jak widać, punkt 4 jest ściśle związany z wyborem systemu oczyszczania emisji. Dla tego wyboru są dwa ograniczenia:

 • Dla instalacji o mocy <500kW generator musi być certyfikowany zgodnie z ograniczeniami klasy V (EN 303-5:2012);
 • Dla instalacji o mocy >500kW>1MW emisje muszą być certyfikowane zgodnie z ograniczeniami klasy V (EN 303-5:2012), proces przeprowadzony w miejscu pracy przez organ akredytowany.

Z tego powodu klient poprosił firmę Tecnosida® o opracowanie systemu ograniczenia emisji pyłu, który doprowadziłby produkty do zgodności z wyżej wymienionymi limitami.

Turbovortex dla kotła na biomasę

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat: “Multi-cyklon dla kotłów na biomasę stałą“?

prośba o info

Oczyszczanie gazów spalinowych ze spalania biomasy stałej

Tecnosida® przyjęła to zapytanie i zaoferowała rozwój projektu we współpracy z klientem, w celu zaprojektowania oraz wyprodukowania dedykowanego rozwiązania dla kotła, który klient zamierzał certyfikować.

Główne fazy projektu obejmowały:

 • Ocena technical situation oraz wstępna weryfikacja analityczna;
 • Prezentacja przeglądu możliwych rozwiązań z wyceną budżetową;
 • Wybór i adaptacja rozwiązania wspólnie z klientem;
 • Wybór i podział zakresów odpowiedzialności;
 • Fizyczne testy rozwiązania z generatorem podlegającym certyfikacji;
 • Końcowe strojenie układu;
 • Certyfikacja generatora wraz ze skruberem Tecnosida® przez akredytowaną jednostkę zewnętrzną.
Turbovortex separator styczny do kotła na biomasę

Współpraca zakończyła się sukcesem i generator (400 kW ciepła) został certyfikowany zgodnie z klasą V dzięki zastosowaniu technologii TURBOVORTEX®.
W rezultacie przeprowadzonych obiektywnych weryfikacji firma była w stanie przedstawić dokumentację wymaganą przez dostarczane przez nich kotły jako zatwierdzone zgodnie z klasą 5.