Redukcja zanieczyszczeń powietrza w sektorze lakierniczym i galwanizacji

Systemy technologiczne do ograniczania emisji dymów, LZO i pyłów pochodzących z operacji malowania i powlekania

Redukcja zanieczyszczeń powietrza w sektorze malarskim
Sektor:
Sektor malowania przemysłowego
Główne działania:
Malowanie proszkowe
Malowanie natryskowe
Powłoka
Galwaniczny
Produkcja metakrylanu
Produkcja farb
Zanieczyszczenia:
Pyły
LZO
Opary chemiczne

Sektor malowania przemysłowego obejmuje liczne firmy, które przeprowadzają różne rodzaje obróbki, takie jak np.: malowanie proszkowe i natryskowe, operacje powlekania (coating) i obróbka galwaniczna.
Wiele z tych procesów przemysłowych wiąże się z emisją zanieczyszczeń, które są mniej lub bardziej szkodliwe dla środowiska i operatorów, dlatego też muszą być wychwytywane i oczyszczane przy użyciu specjalnych technologii.

Technologie eliminacji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z produkcji i stosowania farb i tym podobnych

Farby są mieszaninami chemicznymi składającymi się z rozpuszczalników, plastyfikatorów i składników o właściwościach klejących. Nakłada się je na różnego rodzaju materiały (metale, tworzywa sztuczne, papier, drewno i inne), w celu zabezpieczenia powierzchni przed czynnikami zewnętrznymi i/lub estetycznego dostosowania produktów.
Łatwo wywnioskować, że produkcja farb i operacje powlekania powodują emisję zanieczyszczeń, które szybko rozprzestrzeniają się w środowisku roboczym i w atmosferze. Aby uniknąć szkodliwych skutków tej sytuacji, firmy muszą:

  • wyposażyć swoich operatorów w środki ochrony indywidualnej (okulary ochronne, rękawice, nakrycia głowy i oddychające, wodoodporne kombinezony), będące w stanie chronić całe ciało przed kontaktem ze szkodliwymi substancjami;
  • wyposażyć się w odpowiedni sprzęt do odsysania i eliminacji zanieczyszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Istnieje wiele technologii, które mogą być wykorzystane do tego celu, a ich zastosowanie różni się w zależności od występujących zanieczyszczeń. Do głównych substancji emitowanych w przemyśle lakierniczym i galwanicznym należą:

  • LZO powstające przy produkcji farb oraz podczas malowania natryskowego i operacji powlekania;
  • Pył emitowany podczas operacji szlifowania, piaskowania i malowania proszkowego;
  • Dymy i opary chemiczne powstające podczas operacji powlekania

Zobaczmy razem kilka konkretnych przypadków, w których systemy Tecnosida® pomogły rozwiązać problemy Klientów z sektora farb i powłok!

Eliminacja LZO pochodzących z malowania natryskowego

Malowanie natryskowe jest wykorzystywane przez wiele firm do pokrywania różnego rodzaju materiałów. Proces ten wiąże się z emisją pyłów i LZO, które muszą być oczyszczane za pomocą specjalnych filtrów i oczyszczaczy.
Farby stosowane w tym procesie mają różne właściwości i w zależności od składu mogą mieć charakter wybuchowy lub niewybuchowy. Aby móc zaprojektować i wykonać odpowiedni system odsysania i uzdatniania, ważna jest znajomość tych danych, ponieważ w obecności proszków wybuchowych konieczne jest zastosowanie systemu ATEX.
Zazwyczaj charakter proszków jest zwykle podany w karcie charakterystyki farby. W przypadku braku tej informacji konieczne jest wykonanie specjalnych analiz na próbce proszku.

Więcej informacji na temat utylizacji proszków i LZO powstających podczas malowania można znaleźć na dedykowanej stronie.Odkryj więcej

Eliminacja pyłów i LZO pochodzących z produkcji metakrylanu i wykonywania powłok ochronnych

Sektor farb i powłok obejmuje nie tylko firmy wykonujące operacje malowania, lecz również wszystkie organizacje zajmujące się produkcją farb.
W sprzedaży dostępne są różne rodzaje powłok i każda z nich składa się z różnych komponentów, których przetwarzanie wiąże się z emisją określonych zanieczyszczeń.
Produkcja metakrylanu i powłok natryskiwanych termicznie (rodzaj powłok używanych w wielu zastosowaniach przemysłowych do ochrony przed korozją) wiąże się z emisją dwutlenku tytanu i proszku węglanu wapnia, które muszą zostać wyeliminowane przed emisją do środowiska pracy i do atmosfery.

Aby dowiedzieć się więcej o sposobie usuwania tych zanieczyszczeń:Odkryj więcej

Powłoki ochronne: utlenianie emisji LZO

W sektorze motoryzacyjnym produkowane są pojazdy, które znajdują szerokie zastosowanie w naszym codziennym życiu. Ich produkcja wymaga wytworzenia całej serii komponentów, które są zabezpieczane za pomocą specjalnych operacji powlekania.
Procesy te wiążą się z emisją oparów i LZO, które mogą być utleniane za pomocą specjalnych technologii.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą dedykowaną historią przypadku:Odkryj więcej

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w przemyśle lakierniczym

W poprzednich punktach przedstawiono przegląd najczęściej występujących zanieczyszczeń w przemyśle lakierniczym i galwanicznym oraz technologie ich ograniczania.
Są one wielorakie, a zakres ich stosowania zmienia się w zależności od charakterystyki zanieczyszczeń i zastosowanego systemu produkcyjnego.
Z tego powodu należy zdać się na profesjonalistów, którzy potrafią ocenić stan rzeczy i zaproponować odpowiednie systemy odciągu i eliminacji, które rozwiążą różne problemy.
Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie, Tecnosida® jest idealnym dostawcą w zakresie projektowania i wdrażania systemów dostosowanych do potrzeb Klienta, które pozwalają na dostosowanie emisji do limitów określonych przez obowiązujące przepisy.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną pomoc: zaprojektujemy i zbudujemy system najbardziej odpowiedni dla potrzeb Twojej działalności!