Przemysł spożywczy i produkcja karmy dla zwierząt domowych: systemy do ograniczania zanieczyszczenia powietrza

Neutralizacja emisji zapachowych, dymów i pyłów pochodzących z przetwarzania żywności dla ludzi i zwierząt

Przemysł produkcji żywności
Sektor:
Sektor spożywczy
Główne działania:
Pieczenie
Szlifowanie
Obróbka cieplna
Ekstrakcja mechaniczna
Ekstrakcja chemiczna
Wyrzucenie
Granulowanie
Separacja
Zanieczyszczenia:
Pyły
Dymy i opary

Sektor spożywczy obejmuje liczne firmy zajmujące się procesami przetwarzania żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zwierzęta.
Procesy stosowane w niniejszym sektorze są najbardziej zróżnicowane i obejmują: separację, gotowanie, mielenie, obróbkę cieplną, ekstrakcję mechaniczną, ekstrakcję chemiczną, granulowanie, ekstruzję i inne.
Wiele z tych procesów przemysłowych wiąże się z emisją zanieczyszczeń, które są mniej lub bardziej szkodliwe dla środowiska i operatorów, dlatego też muszą być one wychwytywane i oczyszczane przy użyciu specjalnych technologii.

Eliminacja zapylenia, dymu i zapachu w przemyśle spożywczym

Gdy myślimy o żywności, przychodzą nam na myśl różne aspekty dotyczące jej spożywania (zapachy, smaki, chwile spędzone w towarzystwie i wiele innych), lecz trudno nam skojarzyć te pojęcia z zanieczyszczeniami powietrza. Natomiast przedsiębiorstwa spożywcze przeprowadzają procesy przemysłowe, w celu przekształcenia towarów pochodzących z działalności sektora pierwotnego w gotowe produkty przeznaczone do użytku przez ludzi i zwierzęta. W wyniku tej działalności dochodzi do emisji zanieczyszczeń takich jak:

  • dymy i opary powstające głównie podczas operacji gotowania żywności;
  • proszki o różnej granulometrii i charakterze, powstałe w wyniku przetwarzania i przechowywania surowców i mąk;
  • zapachy wydzielane podczas obróbki składników charakteryzujących się bardzo silnymi woniami, które szybko rozprzestrzeniają się w środowisku;
  • LZO i zapachy emitowane przy produkcji środków aromatyzujących, które wzmacniają smak i aromat żywności

Przyjrzyjmy się kilku konkretnym przypadkom, w których Tecnosida® zaprojektowała i zbudowała dostosowane do potrzeb Klienta instalacje do redukcji tych substancji.

Eliminacja pyłu z produkcji mąki i półproduktów spożywczych

Mąki spożywcze trafiają do naszych domów w postaci produktów końcowych lub żywnościowych, takich jak chleb, makaron, półprodukty do ciast i wiele innych.

Wytwarzanie tych produktów obejmuje różne fazy produkcji, w tym przeładunek i składowanie, które wiążą się z emisją pyłu łatwo rozpraszanego w środowisku pracy.

Większość pyłów spożywczych (mąka, cukier itp.) jest wybuchowa i w związku z tym przedsiębiorstwa muszą być wyposażone w sprzęt do odsysania i usuwania pyłów, który jest zgodny z zastosowaniem w strefach zagrożonych wybuchem i posiada oznaczenie ATEX.

Systemy do eliminacji zapachów pochodzących z gotowania żywności

W sektorze spożywczym działa wiele firm i instytucji zajmujących się przetwarzaniem produktów spożywczych w produkty „gotowe”, tzn. już ugotowane.
Zazwyczaj w procesach wypieku stosuje się różnego rodzaju obróbkę cieplną, prowadzącą do emisji różnego rodzaju zanieczyszczeń.
W niektórych sytuacjach można zastosować specjalne wyciągi wyposażone w filtry wstępne, które zatrzymują dużą część zanieczyszczeń. W przypadku występowania bardzo wysokich stężeń oleju można zastosować filtry koalescencyjne, np. w celu oddzielenia i odzyskania składników oleistych.

Skrubery do eliminacji zapachów pochodzących z ekstrakcji olejów jadalnych

Typowym procesem, który powoduje emisję bardzo silnych zapachów, jest ekstrakcja i rafinacja na skalę przemysłową olejów jadalnych, produkowanych z różnorodnych nasion i owoców.

Przetwarzanie wytłoków obejmuje na przykład fazę przechowywania i suszenia, co powoduje emisję bardzo ostrych zapachów, które szybko rozprzestrzeniają się w powietrzu.
W celu rozwiązania tego problemu i eliminacji cząsteczek zapachu stosowane są specjalne technologie mokre, obecne w maszynach zwanych skruberami.

Dowiedz się, w jaki sposób zastosowaliśmy niniejszą technologię w celu rozwiązania problemów jednego z naszych klientów:Odkryj więcej

Zimna plazma do eliminacji zapachów pochodzących z produkcji karmy dla zwierząt domowych

Firmy działające w sektorze karmy dla zwierząt domowych zajmują się głównie produkcją suchej i mokrej karmy przeznaczonej do żywienia zwierząt. Produkcja suchej karmy dla psów i kotów odbywa się przy użyciu ekstruderów i suszarek, które łączą poszczególne składniki i przekształcają je w produkt końcowy.
Ten rodzaj procesu przemysłowego wiąże się z emisją pyłu oraz z emisjami zapachowymi, które można oczyszczać i eliminować za pomocą specjalnej technologii plazmowej.

Jonizator zimnej plazmy do eliminacji zapachów pochodzących z produkcji płatków zbożowych

Płatkowanie zboża jest jedną z wielu operacji wykonywanych w przemyśle spożywczym. Podczas tego procesu nasiona są gotowane na parze i prasowane za pomocą specjalnych wałków.

Przetwarzanie to, podobnie jak te wymienione powyżej, powoduje emisję zapachów, które łatwo rozpraszają się w środowisku i muszą być wychwytywane i eliminowane przez zimną plazmę.

Systemy do eliminacji zapachów pochodzących z przemysłu mleczarskiego

W przemyśle mleczarskim, do suszenia produktów i przechodzenia do kolejnych etapów przetwarzania, często używa się narzędzia zwanego suszarką rozpyłową, które umożliwia suszenie produktów suchym powietrzem.

Operacja ta powoduje emisję bardzo silnych i ostrych zapachów, które muszą być eliminowane przez specjalne systemy eliminacji.

Zimna plazma do eliminacji zapachów pochodzących z produkcji aromatów spożywczych

Środki aromatyzujące do żywności są stosowane w przemyśle spożywczym w celu wzmocnienia smaku żywności.
Produkcja tych substancji może odbywać się na drodze syntezy chemicznej lub procesów fizycznych (mielenie, rozdrabnianie, destylacja itp.) prowadzonych na surowcach obecnych w naturze.
Przetwarzanie to powoduje wydzielanie się zapachów, które mogą być mniej lub bardziej intensywne w zależności od wytwarzanych aromatów. Aby rozwiązać ten problem, konieczne jest uzdatnianie strumienia powietrza przechwytywanego wzdłuż linii produkcyjnych za pomocą specjalnych jonizatorów zimnej plazmy.

Eliminacja zanieczyszczeń powietrza w przemyśle spożywczym

Jak widzieliśmy, sektor spożywczy jest bardzo zróżnicowany i obejmuje wiele firm, które realizują różne procesy produkcyjne.
W tej kwestii ważne jest, aby firmy spożywcze zwracały należytą uwagę na wszystkie aspekty bezpieczeństwa produktów oraz przestrzeganie zasad higieny i zdrowia w procesie produkcji.
Zagadnienie to jest ściśle związane z emisją zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla operatorów i środowiska.
Dla firm zajmujących się produkcją żywności niezbędne jest wyposażenie się w odpowiednie systemy wychwytywania i ograniczania zanieczyszczeń powietrza.
W tym ważnym aspekcie należy polegać na prawdziwych ekspertach: w Tecnosida® projektujemy i budujemy systemy na miarę od ponad 40 lat!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną pomoc: zaprojektujemy i zbudujemy system najbardziej odpowiedni dla potrzeb Twojej działalności!